OSP MRZEŻYNO

zostań strażakiem

 

Straż pożarna to nie tylko ratowanie życia i mienia, to też ciekawy i interesujący sposób spędzania wolnego czasu.

Do działań ochotniczej straży pożarnej należy również wspieranie działań lokalnej wspólnoty, angażując się w różnego typu inicjatywy, zbiórki i eventy.

 

Ty też możesz z nami zrobić wiele dobrego !

 

Co z tego będziesz miał:

satysfakcję 

szacunek

wyjazdy integracyjne

ciekawe szkolenia

adrenalinę

 

Możliwość pomagania innym: Praca w straży pożarnej daje satysfakcję z pomagania ludziom w

sytuacjach kryzysowych. Ratowanie życia i mienia daje ogromną satysfakcję oraz poczucie spełnienia.

Dobra atmosfera w zespole: W środowisku straży pożarnej tworzy się silna więź i zaufanie między

członkami zespołu. Współpraca w ekstremalnych warunkach sprzyja budowaniu trwałych relacji.

Zróżnicowane wyzwania: Każdy dzień w straży pożarnej może być inny. Zadania obejmują zarówno

interwencje w sytuacjach pożarowych, jak i udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie akcji

ratunkowych czy udział w działaniach prewencyjnych.

Profesjonalny rozwój: Służba w straży pożarnej oferuje możliwości ciągłego szkolenia i rozwoju

zawodowego. Członkowie zdobywają nowe umiejętności, uczestniczą w ciekawych kursach i szkoleniach.

 

Szacunek społeczny: Członkowie straży pożarnej są szanowani przez społeczeństwo za ich

odwagę, poświęcenie i pozytywny wkład w bezpieczeństwo publiczne.

Okazje do pracy w różnych dziedzinach: Poza typowymi obowiązkami strażacy mogą angażować się

w różnorodne inicjatywy społeczne, programy edukacyjne czy działania profilaktyczne, co pozwala im

rozwijać swoje umiejętności i wkładać swój wkład w społeczność.

Oczywiście, praca w straży pożarnej wymaga także dużego poświęcenia, odwagi i wytrwałości, ale

korzyści płynące z tego zawodu są często wielowymiarowe i satysfakcjonujące.

Jeśli jesteś zainteresowany to zapraszamy!

 

 

#ZOSTANSTRAZAKIEM

 

Poniżej zbiór ważnych informacji:

 

Kandydat powinien być :

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, 

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych 

małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa 

w realizacji celów OSP.

 

Do obowiązków strażaka należą : 

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

2) dyspozycyjność 

3) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz 

uchwał władz Związku. 

4) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach. 

5) dbanie o mienie OSP. 

6) regularne opłacanie składek członkowskich. 

7) dbanie o dobre imię OSP.

8) odporność na stres i kontrola nad emocjami.

9) odpowiedzialność i wywiązywanie się z poleconych zadań